Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Το ΚΕΠΑ με μια Ματιά Μήνυμα Διευθυντή

Μήνυμα Διευθυντή


    Αγαπητοί επισκέπτες,


    Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου. Στόχος μας είναι να δώσουμε μέσα από την ιστοσελίδα μας μια πρώτη εικόνα του Τμήματός μας, των δραστηριοτήτων και δράσεών μας, των έργων και Σχεδίων τα οποία υλοποιούμε, καθώς και των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιδιώξεων και στόχων μας. Φιλοδοξία μας είναι η ιστοσελίδα αυτή να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης για σας και κανάλι επικοινωνίας μαζί μας. Πιστεύουμε στη βελτίωση μέσα από τον ανοικτό διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, γι’ αυτό και οι απόψεις και εισηγήσεις σας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες.    Διαχρονικός στόχος του ΚΕΠΑ ήταν η ουσιαστική συμβολή του στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου και κεφαλαιουχικού δυναμικού της χώρας, μέσα από εισηγήσεις και παρεμβάσεις στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης του. Ο στόχος αυτός παραμένει σε ισχύ, ανανεώνεται, ωστόσο, διαρκώς και αποκτά νέο περιεχόμενο, ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ώστε το ΚΕΠΑ να είναι πιο ανταποκριτικό στις ανάγκες των επιχειρήσεων, των πολιτών και του Κράτους.


    Σήμερα, ο ρόλος του Κέντρου Παραγωγικότητας αποκτά νέα βαρύτητα. Με βάση τα νέα δυσμενή δεδομένα το Τμήμα μας έχει να διαδραματίσει ακόμη σημαντικότερο ρόλο στην προσφορά υψηλού επιπέδου κατάρτισης στον τεχνικό τομέα και στον τομέα της διευθυντικής ανάπτυξης, στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, στην προώθηση ευκαιριών απασχόλησης και στη διάδοση των νέων τεχνολογιών.


    Στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση, σας καλούμε να είστε συμπαραστάτες και συνεργάτες. Σας προσκαλώ να εγγραφείτε ως μέλη της ιστοσελίδας μας, ώστε να λαμβάνετε χωρίς καμιά χρέωση έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για θέματα που σας ενδιαφέρουν, πατώντας το σύνδεσμο ‘Ενημέρωσέ με’.

Βασιλική Χατζηαδάμου
Διευθύντρια


Προγράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών Οχημάτων

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας