Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Υπηρεσίες Επιλογής Προσωπικού με τη Χρήση Ψυχομετρικών ΤεστΤο ΚΕΠΑ, με την πολύχρονη πείρα του στο τομέα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και με στόχο να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, μέσω των ανθρώπων που την απαρτίζουν, προσφέρει υπηρεσίες επιλογής προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ.


Τα ψυχομετρικά τεστ αναγνωρίζονται διεθνώς ως το πλέον έγκυρο εργαλείο πρόβλεψης της καταλληλότητας των υποψηφίων για θέσεις εργασίας και συμπληρώνουν άλλες, συμβατικές μεθόδους εξέτασης, αφού αξιολογούν χαρακτηριστικά που πρακτικά δεν μπορούν να αξιολογηθούν μέσω των μεθόδων αυτών.


Τα τεστ αυτά έχουν ευρύ πεδίο χρήσης και μπορούν να τύχουν αξιοποίησης από πληθώρα οργανισμών, ανεξάρτητα από το εξειδικευμένο αντικείμενο δράσης του κάθε οργανισμού.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ.Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Συνδέσου Ψηφιακά

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις