Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Ταχύρρυθμα Προγράμματα

Δωρεάν Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης Ανέργων Κέντρου ΠαραγωγικότηταςΤο Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει την έναρξη Δωρεάν Ταχύρρυθμων Προγραμμάτων Αρχικής Κατάρτισης Ανέργων σε τεχνικά επαγγέλματα. Τα προγράμματα απευθύνονται σε άνεργους με προτεραιότητα τους άνεργους νέους μέχρι 25 ετών.


Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στα προγράμματα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), τουλάχιστον 18 ετών, χωρίς υποχρεώσεις για κατάταξη στο στρατό κατά τη διάρκεια του προγράμματος, με ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας στα Ελληνικά, τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας που να εμποδίζει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και την απασχόλησή τους στο συγκεκριμένο επάγγελμα, να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής του κάθε επιμέρους προγράμματος.


Για συμμετοχή σε πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα παρακάθονται σε εξέταση αξιολόγησης των ικανοτήτων τους και σε προσωπική συνέντευξη. Τα επαγγέλματα στα οποία θα διεξαχθούν προγράμματα αρχικής κατάρτισης είναι τα ακόλουθα:
 • Τεχνικός Ψύξης και Κλιματισμού
 • Εγκαταστάτης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 • Ηλεκτρολόγος Κτηρίων
 • Τεχνίτης Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
 • Υδραυλικός / Τεχνίτης Κεντρικών Θερμάνσεων
 • Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 • Τεχνικός Αμαξωμάτων (Ισιωτής) / Βαφέας Αυτοκινήτων
 • Μηχανικός Αυτοκινήτων
 • Οικοδόμος
 • Εγκαταστάτης Ξηρής Δόμησης
 • Τεχνίτης Εξωτερικής Τοπιοτέχνησης και Ξύλινων Κατασκευών
 • Συντηρητής και Εγκαταστάτης Ανελκυστήρων
 • Σχέδιο Μόδας / Κοπτική-Ραπτική


Προγράμματα σε πρόσθετα θέματα θα ανακοινωθούν αργότερα.


Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στα πιο πάνω προγράμματα, παρακαλώ πατήστε εδώΓια περισσότερες πληροφορίες: Κέντρο Παραγωγικότητας, τηλ. 25873588 / 24812350Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word Αίτηση Συμμετοχής σε Ταχύρρυθμα Προγράμματα ΚΕΠΑ.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προυποθέσεις και Κριτήρια συμμετοχής σε Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης Ανέργων ΚΕΠΑ.pdfΠρογράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας