Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Δώστε στους πελάτες σας αυτό που θέλουν (Εξυπηρέτηση Πελατών), (SOP 44)


Τίτλος Προγράμματος:
Δώστε στους πελάτες σας αυτό που θέλουν (Εξυπηρέτηση Πελατών)
Κωδικός Προγράμματος:
SOP 44
Διάρκεια Προγράμματος:
14 ώρες
Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Πέμπτη 23/09/2021, Παρασκευή 24/09/2021, Τετάρτη 29/09/2021 και Πέμπτη 30/09/2021, (9.00πμ - 12.45μμ)
Τόπος Διεξαγωγής:
Διαδικτυακά
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ανδρέας Στυλιανού
Τηλ.: 22806144, Φαξ:22376872, Email: 
astylianou@kepa.mlsi.gov.cy
Δικαίωμα Συμμετοχής:
€ 130 το άτομο
Επιχορήγηση ΑνΑΔ:
€ 104 το άτομο
Υπόλοιπο πληρωτέο στο ΚΕΠΑ:
€ 26 το άτομο


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word Έντυπο Κ.Ε.2 De minimis.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Αίτηση για Χορηγία ΑνΑΔ Έντυπο 6 (ΠΕ).doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Αίτηση Συμμετοχής ΚΕΠΑ SOP 44.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναλυτικό Πρόγραμμα SOP44.pdf


Προγράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών Οχημάτων

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας