Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου Προκήρυξη Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις

Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου


Προκήρυξη Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις


ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων: 02/2.4/1/05.2013/ΣΧΤο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, ως Φορέας Διαχείρισης και Υλοποίησης του «Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις», ανακοινώνει την αναστολή παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής στο Σχέδιο από τη Δευτέρα, 30/9/2013, λόγω εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως Φορέας Διαχείρισης και Υλοποίησης του «Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις», ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου, συνολικού προϋπολογισμού €6.800.000.


Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από τον «Άξονα Προτεραιότητας 2: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος: Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή, 2007 – 2013».


Σκοπός του Σχεδίου είναι να συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας με την προσέλκυση στην απασχόληση ανέργων, οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν βάσει κάποιας Ευέλικτης Μορφής Απασχόλησης, και παράλληλα να δώσει στις επιχειρήσεις ένα μέσο για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότερη οργάνωση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.


Δικαιούχοι για ένταξη στο Σχέδιο είναι:


- Επιχειρήσεις/οργανισμοί σε οποιοδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας που δεν έχουν μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων τους μετά την ανακοίνωση του Σχεδίου στις 19/4/2013 και θα δημιουργήσουν μια ή περισσότερες νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις. Οι δικαιούχοι θα πρέπει επιπρόσθετα να ικανοποιούν τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για κρατική ενίσχυση, στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.


- Άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτους Μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Δημοκρατίας.


Το Σχέδιο επιχορηγεί για περίοδο 8 μηνών επιχειρήσεις/οργανισμούς με το 65% του μισθολογικού κόστους των ατόμων που θα προσληφθούν στις νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις, νοουμένου ότι η εργοδότηση διαρκεί για τουλάχιστον 10 μήνες. Επιχορηγεί επίσης τα εργοδοτούμενα άτομα, με το κόστος μετάβασης προς και από τον τόπο εργασίας τους.


Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο γίνονται δεκτές μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014. Οι αιτήσεις να παραδίδονται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:


Διευθυντή,
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου,
«Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις»,
Τ.Θ. 20536, 1679 Λευκωσία

ή να αποστέλλονται με φαξ στον αριθμό 22376872.


Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις
Έλενα Χριστοδουλίδου, τηλ. 22806106, echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.cy, και
Ηλέκτρα Κυρατζιή, τηλ. 22806102, ekyratzi@kepa.mlsi.gov.cy
Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή ΔημοκρατίαΠρογράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών Οχημάτων

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας