Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Στρατηγικά Εργαλεία για Διευθυντικά Στελέχη ΜΜΕ για λήψη Στρατητικών Αποφάσεων (GM59)


Τίτλος Προγράμματος:
Στρατηγικά Εργαλεία για Διευθυντικά Στελέχη ΜΜΕ για λήψη Στρατητικών Αποφάσεων
Κωδικός Προγράμματος:
GM59
Διάρκεια Προγράμματος:
20 ώρες
Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Από τις 23/03/2017 - 06/04/2017 (05.00μμ - 09.00μμ)
Τόπος Διεξαγωγής:
Κεντρικά Γραφεία ΚΕΠΑ, Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ανδρέας Στυλιανού
Τηλ.: 22806144, Φαξ:22376872, Email: 
astylianou@kepa.mlsi.gov.cy
Δικαίωμα Συμμετοχής:
€ 140 το άτομο
Επιχορήγηση ΑνΑΔ:
€ 112 το άτομο
Υπόλοιπο πληρωτέο στο ΚΕΠΑ:
€ 28 το άτομο


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΝΤΥΠΟ Κ Ε 2.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Αίτηση Συμμετοχής ΑνΑΔ GM 59.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Αίτηση Συμμετοχής ΚΕΠΑ GM59.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναλυτικό Πρόγραμμα GM 59.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ωρολόγιο Πρόγραμμα GM59.pdf


Προγράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών Οχημάτων

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας