Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Ψηφιακό Μάθημα για την Παραγωγικότητα1. Το μάθημα απευθύνεται σε επιχειρηματίες, εργαζόμενους, εκπρόσωπους των Κοινωνικών Εταίρων και το ευρύ κοινό και είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης του ΚΕΠΑ e-gnosis.


2. Κάνοντας χρήση κειμένου, ήχου, εικόνας, προσομειώσεων και βίντεο, το ψηφιακό υλικό προσεγγίζει την έννοια και τη σημασία της μέτρησης της παραγωγικότητας, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τρόπους βελτίωσής της. Περιλαμβάνει παρουσίαση καλών πρακτικών, δοκίμια αυτοαξιολόγησης και βιντεοσκοπημένες παρεμβάσεις από εκπροσώπους αρμόδιων φορέων.


3. Εγγραφή:
    Κάνετε εγγραφή στο σύστημα e-gnosis και στη συνέχεια εγγραφείτε στο μάθημα "Η έννοια και σημασία της Παραγωγικότητας και οι τρόποι μέτρησης και βελτίωσής της στην κατηγορία Παραγωγικότητα/Επιχειρηματικότητα
    Για να παρακολουθήσετε το μάθημα, επιλέγετε το ταπ "τα μαθήματά μου" για να παρουσιαστεί ο τίτλος και πατήστε στον τίτλο και μετά στο κουμπί "Έναρξη".Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στους:

κ. Μαρία Νικολάου Χρίστου, Ανώτερη Λειτουργό Παραγωγικότητας
Τηλ.: 22806115, E-mail: mnicolaou@kepa.mlsi.gov.cy
κο Νίκο Φιλίππου, Λειτουργό Παραγωγικότητας Α΄
Τηλ.: 22806111, E-mail: nphilippou@kepa.mlsi.gov.cyΠρογράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών Οχημάτων

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας