Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών ΟχημάτωνΤο Κέντρο Παραγωγικότητας, από τις 12 Νοεμβρίου 2020, είναι εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για την παροχή Εκπαιδευτικού Προγράμματος, σύμφωνα με το περί των Τεχνιτών Οχημάτων Διάταγμα του 2019 (Κ.Δ.Π 116/2019), και τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.


Με βάση τα πιο πάνω, όσοι ενδιαφέρονται να ανανεώσουν την άδεια τους ως Τεχνικοί Οχημάτων, παρακαλείστε όπως επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://www.e-gnosis.gov.cy/training/προγράμματα-τεχνικής-επαγγελματικής/ όπου ευρίσκεται αναρτημένο το πρόγραμμα ή να επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτή κ. Φίλιππο Φιλίππου στο τηλ: 22697238 ή στο email: pphilipou@kepa.mlsi.gov.cy ή στο φαξ: 22375450.Προγράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών Οχημάτων

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας