Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Ενσωμάτωση της έννοιας της παραγωγικότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσηΔιαγωνισμοί

7ος Διαγωνισμός "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", Σχολική Χρονιά 2014 - 2015

6ος Διαγωνισμός "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", Σχολική Χρονιά 2013 - 2014

5ος Διαγωνισμός "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", Σχολική Χρονιά 2012-2013

4ος Διαγωνισμός "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", Σχολική Χρονιά 2011-2012

3ος Διαγωνισμός "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", Σχολική Χρονιά 2010-2011

2ος Διαγωνισμός "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", Σχολική Χρονιά 2009-2010

1ος Διαγωνισμός "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", Σχολική Χρονιά 2008-2009Συγκεντρωτικός Πίνακας Βραβευθέντων Σχολείων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Παιδικό Βιβλίο " Θρασύβουλος το Θαυμαστικό"
Το βιβλίο μέσα από την καθημερινή ζωή ενός ήρωα, μεταφέρει στα παιδιά θετικά μηνύματα για την παραγωγικότητα όπως ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η αποφυγή της σπατάλης, η ανάπτυξη της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της δημιουργικής σκέψης. Περιλαμβάνει ευχάριστα παιχνίδια και εργασίες που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Προσφέρεται για ατομική ανάγνωση αλλά και για ανάπτυξη συζήτησης μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών στην τάξη.
Ηλεκτρονικό Παιγνίδι " Μια παραγωγική μέρα! - Παρέα με το Θρασύβουλο το Θαυμαστικό"

Το ηλεκτρονικό παιγνίδι "Μια παραγωγική Μέρα! - παρέα με το Θρασύβουλο το θαυμαστικό", στόχο έχει να φέρει σε επαφή, παιδιά ηλικίας 7-13 χρόνων, με την έννοια της παραγωγικότητας. Μέσα από τη διαδικασία παρασκευής σοκολάτας, τα παιδιά μαθαίνουν πώς σε λιγότερο χρόνο, με τα κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό μπορούν να γίνουν πιο παραγωγικοί και όχι σπάταλοι.


Ταινία "Φοίβος ο Παραγωγικός"

Ο Φοίβος, έφηβος και πρωταγωνιστής στην ταινία, διηγείται στο πρώτο μέρος τις συνήθειες που ο ίδιος ακολουθεί στην καθημερινότητα του, ώστε να είναι αποδοτικός και παραγωγικός. Αποδεικνύει έμπρακτα πως η καλή απόδοση στο σχολείο δεν απαιτεί πιο επίπονη δουλειά αλλά πιο "έξυπνη". Στο δεύτερο μέρος, ο Φοίβος μαθαίνει περισσότερα για την έννοια της παραγωγικότητας στον εργασιακό τομέα και τη σύνδεσή της με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.


Συχνές Ερωτήσεις - "Μάθετε για την Παραγωγικότητα"


Ψηφιακό Μάθημα για την Παραγωγικότητα


Εργαστήρια

Εργαστήρια "Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση", Ιούνιος και Σεπτέμβριος 2008
Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στους Λειτουργούς:

κ. Χριστιάνα Χριστοδούλου, Λειτουργός Παραγωγικότητας
Τηλ.: 22806119, E-mail: cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cyκ. Μαρία Νικολάου Χρίστου, Ανώτερη Λειτουργός Παραγωγικότητας
Τηλ.: 22806115, E-mail: mnicolaou@kepa.mlsi.gov.cy
Προγράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών Οχημάτων

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας