Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Μέτρηση της παραγωγικότητας στο επίπεδο της επιχείρησης και διεξαγωγή συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking)18/10/2013 Υπογράφηκε συμφωνία για τη μέτρηση της Παραγωγικότητας των Κυπριακών ΕπιχειρήσεωνΓενικές Πληροφορίες για το Έργο

Το πιλοτικό αυτό έργο αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας. Αφορά στην προώθηση της μέτρησης της παραγωγικότητας και της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) στο επίπεδο της επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.


Το Κέντρο Παραγωγικότητας παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μετρήσουν την απόδοσή τους και να τη συγκρίνουν με την απόδοση επιχειρήσεων από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο μέσω της αναγνωρισμένης πλατφόρμας Benchmarkindex. Η πλατφόρμα benchmarkindex διαθέτει μεγάλη βάση δεδομένων με στοιχεία απόδοσης από περισσότερες των 100,000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα στοιχεία αυτά αφορούν δείκτες σε τέσσερεις πτυχές επιχειρηματικής απόδοσης που σχετίζονται με την παραγωγικότητα:

  • οικονομική πτυχή,
  • πελάτες
  • εσωτερικές διεργασίες
  • μάθησης και ανάπτυξη

Μέσω της πλατφόρμας μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την ομάδα επιχειρήσεων με την οποία θα συγκριθεί καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά της. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται παρέχει μια σφαιρική αντικειμενική εικόνα της απόδοσης της επιχείρησης ώστε να υποβοηθήσει στον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών. Στη βάση των αποτελεσμάτων της συγκριτικής αξιολόγησης, το ΚΕΠΑ θα υποστηρίξει την ανάπτυξη από τις επιχειρήσεις σχεδίων δράσης για βελτιωτικές παρεμβάσεις.


Το πιλοτικό πρόγραμμα θα καλύψει 100 περίπου επιχειρήσεις στους τομείς του Τουρισμού, της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Μεταποίησης γενικότερα. Η συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Με την ολοκλήρωση του πιλοτικού Έργου το ΚΕΠΑ θα επιδιώξει την επέκτασή του σε όλους τους σημαντικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο.


Για συμμετοχή στο πιλοτικό έργο

Αν δραστηριοποιήστε στους τομείς του τουρισμού, και της μεταποίησης και σας ενδιαφέρει η συμμετοχή στο πιλοτικό έργο συμπληρώστε τη δήλωση ενδιαφέροντος. Λειτουργός του ΚΕΠΑ θα επικοινωνήσει μαζί σας για να οριστικοποιήσει τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Κατεβάστε εδώ ενημερωτικό φυλλάδιο


27/11/2013 Η εκδήλωση έναρξης του έργου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25/11/2013 στα κεντρικά γραφεία του Κέντρου ΠαραγωγικότηταςΔείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση πατώντας εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες

Μαρία Νικολάου Χρίστου
Ανώτερη Λειτουργό Παραγωγικότητας
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Τηλ.22806115
mnicolaou@kepa.mlsi.gov.cy
Προγράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών Οχημάτων

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας