ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ERASMUS +


WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus»


Με την ευκαιρία της λήξης του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος "WE-Qualify", όπου συμμετείχε το ΚΕΠΑ ως Εταίρος, έχει ετοιμαστεί ένα μικρό φιλμάκι (https://www.youtube.com/watch?v=waNo-kmsx9Q&feature=youtu.be) το οποίο περιγράφει σε κάποιο βαθμό το περιεχόμενο του Έργου.


Σημειώνεται ότι στα πλαίσια του Έργου τα άτομα που συμμετείχαν εκπαιδευτήκαν και πιστοποιήθηκαν σε τρεις δεξιότητες: 1) Στις εγκαταστάσεις Θερμομονώσεων

2) Στις εγκαταστάσεις Κουφωμάτων και Συστημάτων Ηλιοπροστασίας

3) Στις εγκαταστάσεις Συστημάτων Βιομάζας.


Την ευθύνη της εκπαίδευσης είχε το Κέντρο Παραγωγικότητας, το οποίο δημιούργησε και τις υποδομές, όπως πρωτότυπο εργαστήριο πρακτικής κατάρτισης για τις θερμομονώσεις και κουφώματα.Πιστοποιημένοι Εγκαταστάτες Θερμομονώσεων για το Πρόγραμμα We -Qualify


Κυρίες/Κύριοι,


Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη» και εντάσσεται κάτω από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Build Up Skills». Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στις Κατασκευές καθώς και σε συναφείς τομείς που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια και έχει ως στόχο να βοηθήσει τα άτομα αυτά να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία ώστε να ανταποκριθούν στις στοχεύσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων μέχρι το 2020.

Η κοινοπραξία υλοποίησης του έργου WE-Qualify, μετά την υλοποίηση των 2 πρώτων πιλοτικών προγραμμάτων κατά το α’ εξάμηνο του 2015, προγραμματίζει την υλοποίηση άλλων δύο δωρεάν προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης κατά το β’ εξάμηνο του 2015 για τις ακόλουθες δύο δεξιότητες:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης (1 πρόγραμμα κατάρτισης, 25 άτομα)

2. Τοποθέτηση κουφωμάτων και εγκατάσταση συστημάτων ηλιοπροστασίας (1 πρόγραμμα κατάρτισης, 25 άτομα)


Οδηγός Καλής Πρακτικής

Αίτηση για Κουφώματα.docΑίτηση για Θερμομόνωση.doc


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας