Υπεύθυνος Διαδικτυακού ΤόπουΠανίκος Μερκούρης

Καθηγητής Πληροφορικής - ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τηλ. 22404854 - Φαξ 22314672 - Ηλ. Δ/νση pmerkouris@hhic.moec.gov.cy - url: www.hhic.ac.cy
Τ.Θ 24812 , 1304 Λευκωσία , Κύπρος