Προγράμματα Σπουδών


Το Ινστιτούτο προσφέρει σήμερα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα:


    1. Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διεύθυνση (Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική)

    2. Μαγειρικές Τέχνες (Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική ή Ελληνική)


Τα προγράμματα αυτά είναι τριετούς διάρκειας και προσφέρονται σε επίπεδο ανώτερου διπλώματος με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) το οποίο δίδει τη δυνατότητα στο φοιτητή να μεταφέρει πιστωτικές μονάδες σε περίπτωση που επιθυμεί συνέχιση των σπουδών του στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να τερματίσει τις σπουδές του στο δεύτερο έτος σπουδών λαμβάνοντας Πιστοποιητικό (120 πιστωτικές μονάδες - ECTS).

Tα προγράμματα προσφέρουν ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση και ευρεία πρακτική κατάρτιση η οποία δίνει τη δυνατότητα στον απόφοιτο να έχει πρόσβαση σ’ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών και να επιτύχει στο εντεινόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

No documents foundΣχετικά Αρχεία:

ΑΧΙΚ_GREEK.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 709,52Kb)