Υποψήφιοι ΦοιτητέςΌλα τα προγράμματα είναι ανοικτά σε άτομα που ικανοποιούν τους πιο κάτω ελάχιστους όρους εισδοχής:

  · Πιστοποιητικό αποφοίτησης από εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης
  · Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (η Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική)
  · Πολύ καλή υγεία


Η γνώση της Αγγλικής μπορεί να διαπιστωθεί μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις μπορεί να μη χρειαστούν, σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποδεικτικά στοιχεία πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής:
  · IELTS 5.5
  · TOEFL (TOEFL paper-based 527; TOEFL computer based test 197; TOEFL internet-based test 71)
  · IGCSE (Grade C) ή άλλο ισότιμο προσόν


Η επιλογή των ξένων φοιτητών για εισδοχή πραγματοποιείται αφού αξιολογηθούν τα προσόντα τους και σύμφωνα με τις υπάρχουσες κενές θέσεις.

Η κατοχή απολυτηρίου από μια εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης (δημόσιας ή ιδιωτικής ) που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή.
Απαιτούμενα προσόντα για εισδοχή.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 14,18Kb)