Απόφοιτοι


Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Αποφοίτων της Κεντρικής Ξενοδοχειακής Σχολής, του Ινστιτούτου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου (ΣΑΞΙΚ). Μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι απόφοιτοι της Κεντρικής Ξενοδοχειακής Σχολής, του Ινστιτούτου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου.

O ΣΑΞΙΚ εδρεύει στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου στη Λευκωσία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 22404800 και το τηλεομοιότυπο είναι 22314672 για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες.

Ο Σύνδεσμος έχει τους εξής στόχους:

Σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων του Ινστιτούτου προς αμοιβαίο όφελος.

Συνεργασία του Συνδέσμου με το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου.

Ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του.

Συνεργασία με άλλους συνδέσμους και οργανισμούς για προώθηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων των μελών του.

Προαγωγή των ενδιαφερόντων και της ευημερίας των μελών του.

Η προάσπιση του καλού ονόματος και των συμφερόντων του Ινστιτούτου και η αρωγή προς αυτό για τη συνέχιση του έργου του.


Μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι απόφοιτοι του Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Το (ΣΑΞΙΚ) εδρεύει στο Ανώτερο Ινστιτούτου Κύπρου. Η αίτηση εγγραφής στο Σύνδεσμο μπορεί να τυπωθεί από τον πιο κάτω σύνδεσμο (Αίτηση ΣΑΞΙΚ) ή να συμπληρωθεί και σταλεί ηλεκτρονικά από την σελίδα Αίτησης Συμμετοχής στο Σύνδεσμο Αποφοίτων.

No documents found