Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


Το ΑΞΙΚ προσφέρει την τεχνογνωσία και τη σαρανταπεντάχρονη εμπειρία του στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική επαγγελματική κατάρτιση στη διάθεση τόσο των διαφόρων τμημάτων, υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών του δημόσιου και ημικρατικού τομέα όσο και των συνδέσμων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών του ιδιωτικού τομέα.

Η πιο τακτική εφαρμογή συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΑΞΙΚ στη βιομηχανία, εκδηλώνεται με το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε ξενοδοχειακές μονάδες και ξενοδοχειακές εταιρίες.

No documents found