ΥποτροφίεςΑριθμός υποτροφιών από την Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρεται στο πλαίσιο της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών.

Αιτήσεις για όλες τις υποτροφίες πρέπει να γίνονται μέσω των Αρμοδίων Αρχών της χώρας από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος.