Αθλητισμός


      Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο (ΑΞΙΚ) ως σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα παρέχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τις ανάγκες, τα προσόντα και τις προτιμήσεις του κάθε φοιτητή, να διαλέξει την αθλητική δραστηριότητα που του ταιριάζει και να αξιοποιήσει ενεργητικά και ωφέλιμα τον ελεύθερο χρόνο του.

Πλησίον του Ινστιτούτου υπάρχει σύγχρονο αθλητικό κέντρο (Α.Τ.Ι) όπου καθημερινά κατά τις απογευματινές ώρες (3:00-7:00) λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω αθλητικές δραστηριότητες οι οποίες σχεδιάζονται, υποστηρίζονται και επιτηρούνται από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής του ΑΞΙΚ.

· Εσωτερικά πρωταθλήματα αθλοπαιδιών
· Εξωτερικά πρωταθλήματα αθλοπαιδιών
· Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
· Ποικιλόμορφη ατομική εκγύμναση
· Εκδηλώσεις

Ο αθλητισμός υποβοηθά και συμπληρώνει τον ανθρωποκεντρικό χαραχτήρα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΑΞΙΚ επειδή:

· Βοηθά τους φοιτητές να θέτουν και να επιτυγχάνουν προσωπικούς στόχους.
· Προάγει την τιμιότητα, την ακεραιότητα και το αθλητικό ήθος των φοιτητών.
· Προσφέρει ευκαιρίες στους φοιτητές να επιτυγχάνουν σε περιβάλλον συνεργασίας και ανταγωνισμού.
· Ενθαρρύνει τους φοιτητές να λειτουργούν σαν ομάδα και ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες.
· Προετοιμάζει και παρακινεί τους φοιτητές για δια βίου υγιεινή διατροφή και άσκηση.

No documents found