Προγράμματα Μικρής Διάρκειας


Το ΑΞΙΚ προσφέρει μικρής διάρκειας προγράμματα κατάρτισης σε ξένους υπότροφους της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και άλλων χωρών.

Τα Προγράμματα Μικρής Διάρκειας εφαρμόζονται μόνο στην Αγγλική γλώσσα για δικαιούχους υπηκόους των χωρών που εμπίπτουν στον κατάλογο δωροληπτριών χωρών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Λεπτομέρειες για τα προγράμματα που προσφέρονται θα δημοσιεύονται στην Αγγλική σελίδα.

No documents found