Ταχύρρυθμα Προγράμματα


Ειδικές σειρές μαθημάτων προσφέρονται στα πλαίσια του Σχέδιου Συνεχούς Εκπαίδευσης, υπό μορφή εξ’υπαρχής κατάρτισης (ab initio) και επανεκπαίδευσης και οι οποίες είναι βασισμένες στις ανάγκες της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας στην κάθε επαρχία.

Τέτοιες σειρές μαθημάτων οργανώνονται συνήθως κατά τη διάρκεια των περιόδων χαμηλής εποχικότητας στη βιομηχανία και η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών είναι τα ελληνικά.

Το ΑΞΙΚ προσφέρει κάθε χρόνο ταχύρρυθμα προγράμματα αρχικής κατάρτισης στη Μαγειρική και Τραπεζοκομία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν άνεργοι και υποαπασχολούμενοι που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στην Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία καθώς και άτομα που εργαζονται σε άλλους τομείς της οικονομίας και επιθυμούν αλλαγή στην καριέρα τους.Λεπτομέρειες ανακοινώνονται πριν από κάθε περίοδο προγραμμάτων στον τύπο καθώς και σε ενημερωτικά φυλλάδια που κυκλοφορούν από την ΑνΑΔ, το ΑΞΙΚ (σε αυτή την ιστοσελίδα) και τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας.

No documents found