Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διεύθυνση


Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο να προετοιμάζει φοιτητές για άμεση εργοδότηση και ανέλιξη σε εποπτικό και μεσο-διευθυντικό επίπεδο σε μια ποικιλία ξενοδοχειακών και τουριστικών επαγγελμάτων. Ταυτόχρονα στοχεύει στο να διευκολύνει και να προάγει τη Διά Βίου Μάθηση και την επαγγελματική ανέλιξη.

Το πρόγραμμα αρχίζει με γενική προετοιμασία σε ξενοδοχειακά και τουριστικά θέματα. Ακολούθως κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους το πρόγραμμα επιτρέπει την εξειδίκευση στους τομείς της Διαμονής, των Τροφίμων και Ποτών καθώς και των Τουριστικών. Οι ειδικότητες εφαρμόζονται με βάση τον αριθμό ενδιαφερόμενων φοιτητών.

Στο τέλος του τρίτου έτους σπουδών απονέμεται στο φοιτητή Δίπλωμα ανώτερου επιπέδου στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διεύθυνση για το οποίο απαιτούνται 180 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αποκτούν τα προσόντα για εποπτικές και μεσο-διευθυντικές θέσεις σ’ένα ευρύ φάσμα τομέων της Ξενοδοχειακής, Επισιτιστικής και της ευρύτερης Τουριστικής Βιομηχανίας.


No documents found