Μαγειρικές Τέχνες


Το πρόγραμμα των Μαγειρικών Τεχνών καθιστά τον απόφοιτο ικανό να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις επαγγελματικές προκλήσεις στην Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία, με συστηματική προσέγγιση στην ποιότητα και ποσότητα της παρασκευής φαγητού και εξυπηρέτησης πελατών, όπως εφαρμόζεται σήμερα σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, μονάδες παροχής υπηρεσιών τροφίμων και ποτών και άλλες επισιτιστικές μονάδες.

Σ΄ αυτό το πρόγραμμα, πρακτικές δεξιότητες βασικού και υψηλού επιπέδου μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας βρίσκονται σε αρμονία με την αντίστοιχη θεωρητική γνώση. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύγχρονες τάσεις στη Μαγειρική Τέχνη, η συνολική του δομή όμως παραμένει πιστή στις αρχές που διέπουν την ποιοτική μαγειρική, ζαχαροπλαστική και αρτοποιία.

Η ανάγκη για εμπλουτισμό της θεωρίας μαζί με την πρακτική κατά τη διάρκεια των σπουδών στο ΑΞΙΚ λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, γι΄αυτό στο πρόγραμμα αυτό συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματός τους, οι φοιτητές αποκτούν ολοκληρωμένες γνώσεις στις Μαγειρικές Τέχνες οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις βιομηχανίας ως ικανοί επαγγελματίες.

No documents found