Διεθνείς Συνεργασίες


Το ΑΞΙΚ στην προσπάθειά του να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των ξενοδοχειακών σπουδών συνεργάζεται στενά με αντίστοιχα ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο και συμμετέχει στις δραστηριότητες διεθνών σωμάτων όπως το UN World Tourism Organization, το International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education, το European Association of Hotel and Tourism Schools, και το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.


UNWTO: United Nations World Tourism Organisation

I-CHRIE: The International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education

AEHT: European Association of Hotel and Tourism Schools

ERASMUS+