Συμβούλια Προγραμμάτων Σπουδών


Για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΞΙΚ λειτουργεί ένα Συμβούλιο Προγράμματος Σπουδών το οποίο έχει, αναφορικά προς το οικείο Πρόγραμμα, την αρμοδιότητα να υποβάλλει εισηγήσεις ή να συμβουλεύει το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο πάνω σε θέματα της αρμοδιότητας του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και να εφαρμόζει τους Κανονισμούς του ΑΞΙΚ σχετικά με την απόδοση και γενικά την αξιολόγηση των φοιτητών στο οικείο πρόγραμμα.

- Συμβούλιο Προγράμματος Μαγειρικών Τεχνών
- Συμβούλιο Ξενοδοχειακής και Τουριστικής Διεύθυνσης