Ακαδημαϊκό Συμβούλιο


Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του ΑΞΙΚ και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του ΑΞΙΚ τόσο στον τομέα της διδασκαλίας, όσο και στον τομέα της έρευνας και παροχής συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών, και ειδικότερα έχει αρμοδιότητα και εξουσία :

να ενημερώνεται και παρακολουθεί την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΑΞΙΚ και να επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων αναφορικά με την εκπαίδευση/κατάρτιση των φοιτητών,

να παρακολουθεί την εφαρμογή των Κανονισμών Λειτουργίας του ΑΞΙΚ, να ερμηνεύει αυτούς και να επιλαμβάνεται ειδικών περιπτώσεων όπου οι Κανονισμοί χρειάζονται ερμηνεία και να ετοιμάζει το ακαδημαϊκό ημερολόγιο,

να συντονίζει και καθοδηγεί τα Συμβούλια Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και να ασκεί καθήκοντα δευτεροβάθμιου οργάνου κρίσεως των αποφάσεων των Συμβουλίων Προγραμμάτων Σπουδών, ύστερα από σχετική έφεση παντός επηρεαζόμενου από τις αποφάσεις αυτές,

να εποπτεύει και επικυρώνει θέματα που αφορούν την εισαγωγή φοιτητών, τα αποτελέσματα εξετάσεων και ανεξετάσεων, τη διπλωματική εργασία και την έκδοση τίτλων και πιστοποίηση σπουδών,

να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις νέες τάσεις στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία και στους σχετικούς τομείς της εκπαίδευσης/κατάρτισης και να υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΞΙΚ για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής,

να συνιστά επιτροπές από μέλη του για μελέτη ειδικών θεμάτων και υποβολή εισηγήσεων στην ολομέλεια ή να μεταβιβάζει σ΄αυτές οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές του υπό τους όρους που κρίνει σκόπιμο να επιβάλει,

να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση αναφορικά με κάθε θέμα που αποστέλλεται σ΄αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο για μελέτη και υποβολή έκθεσης,

να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή καθήκον που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Αρμόδια Αρχή (Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο έχει την πιο κάτω σύνθεση:

Δρ.Σωτηρίου Εύη ΠρόεδροςΔιευθύντρια ΑΞΙΚ

Τηλ.: 22404803 Φαξ:22319681
director@hhic.mlsi.gov.cy
Κος Νεοφύτου ΧάρηςΜέλος Ex-officioΑνώτερος Λειτουργός

Τηλ.: 22404811 Φαξ: 22314672
hneophytou@hhic.mlsi.gov.cy
Μέλος Ex-officioHead Instructor
Μέλος Ex-officioHead of Hospitality Studies
Μέλος Ex-officio
Κα Σάββα ΙωάνναΜέλος Ex-officioΠροϊσταμένη Κλάδου Ξενοδοχειακών Σπουδών

Τηλ.: 22404812 Φαξ: 22314672
jsavva@hhic.mlsi.gov.cy
Κος Κωνσταντίνος ΚωνσταντίνουΜέλος ΑιρετόΕκπαιδευτής,
Εκπρόσωπος Μόνιμου Διδακτικού Προσωπικού

Τηλ.: 22404809 Φαξ: 22314672
coconstantinou@hhic.mlsi.gov.cy
Κος Χριστόδουλος ΙωάννουΜέλος ΑιρετόΠρόεδρος Φοιτητικής 'Ενωσης ΑΞΙΚ

Τηλ.: 22404852 Φαξ: 22314672
Κα Χριστοφίδου ΜαρίαΓραμματέαςΔιοικητικός Λειτουργός (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Τηλ.: 22404810 Φαξ: 22314672
mchristofidou@hhic.mlsi.gov.cy