Νομικό Πλαίσιο


Το ΑΞΙΚ λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του οποίου αποτελεί ξεχωριστό Τμήμα.

Για σκοπούς διοίκησης του ΑΞΙΚ εφαρμόζονται η Νομοθεσία και οι Κανονισμοί περί Δημόσιας Υπηρεσίας.

Για σκοπούς εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών λειτουργιών εφαρμόζονται εσωτερικοί κανονισμοί, οι οποίοι αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Αρμόδια Αρχή.

Οι εσωτερικοί Κανονισμοί επισυνάπτονται.
Σχετικά Αρχεία:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΚ 2012.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 76,51Kb)