Νομικό Πλαίσιο


Το ΑΞΙΚ λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του οποίου αποτελεί ξεχωριστό Τμήμα.

Για σκοπούς διοίκησης του ΑΞΙΚ εφαρμόζονται η Νομοθεσία και οι Κανονισμοί περί Δημόσιας Υπηρεσίας.

Για σκοπούς εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών λειτουργιών εφαρμόζονται εσωτερικοί κανονισμοί, οι οποίοι αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Αρμόδια Αρχή.

Οι εσωτερικοί Κανονισμοί επισυνάπτονται.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ) 2016/679ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου δεσμεύεται ως προς την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία τηρεί για όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του. Όπως επίσης δεσμεύεται για τη συλλογή και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 2016/679) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο που διέπει την συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Φυσικών Προσώπων.

Η σχετική πολιτική επισυνάπτεται.

Σχετικά Αρχεία:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΚ 2012.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 76,51Kb)
PersonalInformationShort ΑΞΙΚ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 101,64Kb)