Ιστορικό


Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) έχει συνδέσει άρρηκτα την ιστορία του με την ανάπτυξη της Κυπριακής Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας το Ινστιτούτο τάχθηκε να υπηρετεί τις ανάγκες της ξενοδοχειακής βιομηχανίας σε άρτια καταρτισμένο προσωπικό.

Το ΑΞΙΚ αποτελεί τη συνέχεια της Κεντρικής Ξενοδοχειακής Σχολής Κύπρου που ιδρύθηκε το 1965 και του Ινστιτούτου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (ΙΞΕΤ) που τη διαδέχθηκε, το οποίο ιδρύθηκε το 1969 ως Κοινό Σχέδιο της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

Τα δύο ιδρύματα, Κεντρική Ξενοδοχειακή Σχολή και ΙΞΕΤ λειτούργησαν παράλληλα μέχρι τον Απρίλη του 1971, όταν το πρώτο συγχωνεύτηκε στο δεύτερο.

Μετά την περάτωση του Κοινού Σχεδίου, τον Ιούλιο του 1974 το Ινστιτούτο λειτουργεί ως Κυβερνητικό Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Από το Μάιο του 1993 το Ινστιτούτο, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας αναβαθμίστηκε σε Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής Εκπαίδευσης και μετονομάστηκε σε Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ).

Από το Σεπτέμβριο 2012, το ΑΞΙΚ προσφέρει νέα αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών στις Μαγειρικές Τέχνες (ελληνική και αγγλική γλώσσα) και στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διεύθυνση (αγγλική γλώσσα). Τα νέα αυτά προγράμματα σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με διακεκριμένους εμπειρογνώμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) στα πλαίσια ενός Κοινού Προγράμματος για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών του Ινστιτούτου. Στις 27 Μαρτίου 2019 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την υπαγωγή του ΑΞΙΚ στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Tα προγράμματα είναι σχεδιασμένα για να προετοιμάζουν τους φοιτητές για άμεση εργοδότηση και ανέλιξη σε εποπτικό και μεσο-διευθυντικό επίπεδο σε ένα μεγάλο φάσμα επαγγελμάτων της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας. Προσφέρουν ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση και ευρεία πρακτική κατάρτιση η οποία αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας στο εντεινόμενα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα τα προγράμματα επιτρέπουν τη συνέχιση των σπουδών στην Κύπρο και το εξωτερικό και προάγουν τη Διά Βίου Μάθηση και επαγγελματική ανέλιξη.