Όραμα


Να καταστήσουμε το ΑΞΙΚ ένα ευρωπαϊκό, ποιοτικό και σύγχρονο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για επαγγελματική ειδίκευση το οποίο να αναγνωρίζεται για την ποιότητα της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του και την ικανότητά του να προετοιμάζει άρτια τους φοιτητές και εκπαιδευομένους κάθε ηλικίας για τις καλώς νοούμενες ανάγκες της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και τουριστικής βιομηχανίας. Επίσης να αναγνωρίζεται για την ικανότητά του να υποστηρίζει με επάρκεια το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να προωθεί πολιτικές και πρωτοβουλίες για αναβάθμιση των επιπέδων ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας.

Το Στρατηγικό Πλαίσιο Λειτουργίας του ΑΞΙΚ καθώς και το Στρατηγικό Σχέδιο του ΑΞΙΚ που αποτελεί μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου του ΥΕΠΚΑ επισυνάπτονται πιο κάτω.
Σχετικά Αρχεία:

Στρατηγικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΑΞΙΚ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 378,99Kb)
Στρατηγικό Σχέδιο του ΑΞΙΚ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 641,77Kb)