Μήνυμα Διευθύντριας


Καλώς ήλθατε στη νέα ιστοσελίδα του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ).


Το ΑΞΙΚ είναι ένα ιστορικό ινστιτούτο δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για επαγγελματική ειδίκευση στον τομέα της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας. Από της ίδρυσής του στα πλαίσια Κοινού Σχεδίου μεταξύ του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) και της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Ινστιτούτο επιδίωξε να φέρει κοντά την εκπαίδευση και κατάρτιση στη βιομηχανία και την απασχόληση, προσανατολισμένο στις καλώς νοούμενες ανάγκες της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας και τροφοδοτώντας την με άρτια καταρτισμένο προσωπικό.


Το ΑΞΙΚ αποτελεί γέφυρα μεταξύ της βιομηχανίας και του εκπαιδευτικού κόσμου. Το γεγονός αυτό αντανακλάται στην αποστολή του Ινστιτούτου αλλά και στην ίδια τη δομή και λειτουργία του. Για παράδειγμα μέσα στο Διοικητικό του Συμβούλιο εκπροσωπούνται τουριστικοί εταίροι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.


Το όραμα που καθοδηγεί τα βήματά μας από το 2010 είναι να καθιερώσουμε το ΑΞΙΚ ως ένα ευρωπαϊκό, ποιοτικό και σύγχρονο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για επαγγελματική ειδίκευση το οποίο να αναγνωρίζεται για την ποιότητα της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του και την ικανότητά του να προετοιμάζει άρτια τους φοιτητές και εκπαιδευομένους κάθε ηλικίας στα πλαίσια της Διά Βίου Μάθησης για τις καλώς νοούμενες ανάγκες της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας.


Μέσα από τα αναβαθμισμένα μας προγράμματα τα οποία ετοιμάστηκαν στα πλαίσια ενός Κοινού Προγράμματος με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και εισήχθηκαν το Σεπτέμβριο του 2012, το ΑΞΙΚ προετοιμάζει κατάλληλα τους φοιτητές του για άμεση εργοδότηση και ανέλιξη σε εποπτικό, μεσοδιευθυντικό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τη συνέχιση των σπουδών των φοιτητών του στην Κύπρο και το εξωτερικό. Τα προγράμματα συνδυάζουν την ευρεία πρακτική εξάσκηση και στοχευμένη επαγγελματική εξειδίκευση με την ανάπτυξη της δημιουργικής, κριτικής σκέψης και όλων των απαιτούμενων ικανοτήτων και στάσεων ηγεσίας και φιλοξενίας για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στην ξενοδοχειακή, επισιτιστική και ευρύτερη τουριστική βιομηχανία.


Η άμεση εργοδότηση των αποφοίτων του ΑΞΙΚ καθώς και η αναγνώριση από πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους της Κύπρου και του εξωτερικού των σπουδών που προσφέρει το ΑΞΙΚ στις περιπτώσεις που οι απόφοιτοι θέλουν να συνεχίζουν σπουδές για απόκτηση ανώτερων προσόντων, συνιστούν την έξωθεν καλή μαρτυρία πως στο ΑΞΙΚ προσφέρεται εκπαιδευτικό έργο ποιότητας.


Στη νέα μας ιστοσελίδα θα βρείτε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπαίδευση, κατάρτιση και άλλες υπηρεσίες που προσφέρει το ΑΞΙΚ καθώς και ενημέρωση για όλες τις πτυχές λειτουργίας του, περιλαμβανομένων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που τυχόν να σας ενδιαφέρουν.


Η συνεισφορά σας στην προσπάθεια του Ινστιτούτου για συνεχή βελτίωση της ιστοσελίδας του ώστε να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις ανάγκες των χρηστών της, είναι πολύτιμη για μας. Στο Μέρος “Επικοινωνία” αναρτάται σύντομο ερωτηματολόγιο για την ηλεκτρονική υποβολή των παρατηρήσεων και εισηγήσεών σας.Ευχόμαστε καλή περιδιάβαση στον ιστότοπο του ΑΞΙΚ.Δρ Εύη Σωτηρίου, 1 Ιουνίου 2017