Εκδηλώσεις - Πρόγραμμα Εξωτερικών διαλέξεων/επιδείξεων/παρουσιάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2018