Ανακοινώσεις - Περιφερειακά Επιμορφωτικά Εργαστήρια Αγροτουρισμού 13, 14 και 15 Νοεμβρίου 2018