Εκδηλώσεις - Παρουσίαση « Ξενοδοχείο Adams : ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση και εργοδότηση» (12/12/2018)