Ανακοινώσεις - Διεθνές Εργαστήριο Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκού Έργου «Πρόγραμμα Συνεργάτη Εργοδότη για τα Ξενοδοχειακά και τον Τουρισμό»