Ανακοινώσεις - Εργαστήριο Διάχυσης Αποτελεσμάτων σε Εργοδότες της Ξενοδοχειακής και Τουριστικής Βιομηχανίας από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ)