Εκδηλώσεις - Παρουσίαση προγραμμάτων σπουδών των Ελβετικών Σχολών SEG (10/12/2018)