Ανακοινώσεις - Επανέναρξη Λειτουργίας Γυμναστηρίου ΑΞΙΚ