Ανακοινώσεις - Τελευταία Συνάντηση του Ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ «Συνεργάτη – Εργοδότη για τα Ξενοδοχειακά και τον Τουρισμό»