Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Κινούμενο λογότυπο του Τμήματος

Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ).

Στις σελίδες μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για την αποστολή και τις δραστηριότητες του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, τα Σχέδια Κοινωνικών Παροχών, καθώς και σχετικά έντυπα αιτήσεων, τη νομοθεσία που διέπει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, το προσωπικό και άλλα στοιχεία.

Ο χάρτης πλοήγησης θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις σελίδες που σας ενδιαφέρει να επισκεφθείτε. Για οποιαδήποτε σχόλια ή εισηγήσεις για βελτίωση της Ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mioannou@dsid.mlsi.gov.cy.