Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Το Νέο Σχέδιο Ένταξης Ατόμων με Σοβαρές Αναπηρίες σε Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης καθώς και το Έργο για τη Δημιουργία Νέων Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης εγκρίθηκαν με την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.414 και ημερομηνία 27.09.2017. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» για την προγραμματική περίοδο 2017-2020. Το Σχέδιο αναβαθμίστηκε με νέα απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για τροποποίησή του με αρ. 89.284 και ημερ. 29.04.2020.
Η πρωτοβουλία για την εφαρμογή στην Κύπρο ενός νέου έργου για τη δημιουργία νέων κατοικιών στην κοινότητα ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την συνδιοργάνωση μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες μιας ημερίδας για τη «Μετάβαση από την Ιδρυματική Φροντίδα στην Φροντίδα στην Κοινότητα», στις 27.1.2017 στη Λευκωσία. Στην ημερίδα αυτή εμπειρογνώμονες της ΕΕ παρουσίασαν στους εμπλεκόμενους φορείς της Κύπρου τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήρες Γραμμές και το Εγχειρίδιο για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών ταμείων για Μετάβαση από την Ιδρυματική Φροντίδα στη Φροντίδα στην Κοινότητα, καθώς και καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στον τομέα σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο προνοείται η λειτουργία 11 νέων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου για την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 48 ατόμων με αναπηρίες. Οι κατοικίες λειτουργούν από ανάδοχους φορείς με αναθέτουσα αρχή το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες μετά από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Τον Μάιο του 2019 προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός με αρ. ΤΚΕΑΑ 06/2018 για 10 Κατοικίες/Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού κατακυρώθηκαν 7 προσφορές που αφορούν τη λειτουργία των ακόλουθων κατοικιών:

- Τρεις κατοικίες για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία (έκαστη) στην επαρχία Λευκωσίας
- Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Λεμεσού
- Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Λάρνακας
- Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Πάφου
- Μία κατοικία για πέντε άτομα με οπτική αναπηρία στην επαρχία Λευκωσίας

Η υπογραφή των συμβάσεων με τους ανάδοχους φορείς ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2019 και η λειτουργία των κατοικιών ξεκίνησε τον Μάρτιο 2020.

Ακολούθως προκηρύχθηκε νέος Διαγωνισμός με αρ. ΤΚΕΑΑ 01/2020 για τη λειτουργία ακόμη τεσσάρων κατοικιών: δύο για δύο άτομα με αυτισμό έκαστη στην επαρχία Λεμεσού, μία κατοικία για τέσσερα άτομα με αυτισμό στην επαρχία Λεμεσού και μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Λάρνακας ή Αμμοχώστου.

Η αξιολόγηση των προσφορών ολοκληρώθηκε και τον Φεβρουάριο του 2021 υπογράφηκαν τέσσερεις νέες συμβάσεις για τη λειτουργία των κατοικιών.

Η λειτουργία των νέων κατοικιών έχει ξεκινήσει εντός του Σεπτεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι η πανδημία επηρέασε σημαντικά ως προς την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των κατοικιών.

Όλες οι κατοικίες εποπτεύονται συστηματικά με επιτόπιες επισκέψεις από την Αναθέτουσα Αρχή και την υποβολή μηνιαίων εκθέσεων από πλευράς των Αναδόχων όπου πιστοποιείται η εφαρμογή ενός εξατομικευμένου και ομαδικού προγράμματος στις κατοικίες ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και εξυπηρέτηση όλων των ενοίκων αλλά και η εύρυθμη λειτουργία της κατοικίας ως δομής ενταγμένης εντός της κοινότητας που να εξασφαλίζει μέγιστη κοινωνική συμμετοχή και ενσωμάτωση στους ένοικούς της.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το Σχέδιο Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες σε Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης καθώς και η σχετική αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το Σχέδιο ή το Έργο παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο Τμήμα στο τηλέφωνο 22815041.

Νέο Έργο με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Αγορά 5 κατοικιών για την ενίσχυση της λειτουργίας προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης
Στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για την περίοδο 2021-2026, έχει εγκριθεί με Φορέα Υλοποίησης το ΤΚΕΑΑ, ένα νέο έργο που αφορά την αγορά 5 κατοικιών παγκύπρια και την ανακαίνιση/προσαρμογή τους ώστε να αποτελούν διαθέσιμες κατάλληλες δομές για την λειτουργία προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες που αναθέτει το ΤΚΕΑΑ σε αναδόχους.
Σχετικά Αρχεία:

6_1.pdf Flyer Νο.6_1.pdf
Το αρχείο 6_1.pdf (Μέγεθος: 1055,69Kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 293,46Kb)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 171,86Kb)
Αίτηση για Σχέδιο Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 192,76Kb)
Πρόγραμμα Συμφωνιών Ανάθεσης_Ιστοσελίδα.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 32,13Kb)
Έκθεση Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών ΤΚΕΑΑ 01_2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 226,93Kb)
12.2020.doc Πρακτικά Οικονομικής 09.12.2020.doc
Το αρχείο 12.2020.doc (Μέγεθος: 60,69Kb)
Έκθεση Αξιολόγησης ΤΚΕΑΑ 01_2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 343,2Kb)
Πρακτικο χειρισμου ΤΚΕΑΑ 01 2020-ΤΕΛΙΚΟ.doc 1. Πρακτικο χειρισμου ΤΚΕΑΑ 01 2020-ΤΕΛΙΚΟ.doc
Το αρχείο Πρακτικο χειρισμου ΤΚΕΑΑ 01 2020-ΤΕΛΙΚΟ.doc (Μέγεθος: 98,93Kb)
Πρακτικά Κατ. Β 12.10.2020.doc 2. Πρακτικά Κατ. Β 12.10.2020.doc
Το αρχείο Πρακτικά Κατ. Β 12.10.2020.doc (Μέγεθος: 113,21Kb)
Πρακτικά Κατ. Α1 14.10.2020.doc 3. Πρακτικά Κατ. Α1 14.10.2020.doc
Το αρχείο Πρακτικά Κατ. Α1 14.10.2020.doc (Μέγεθος: 94,85Kb)
Πρακτικά Κατ. Γ1 16.10.2020.doc 4. Πρακτικά Κατ. Γ1 16.10.2020.doc
Το αρχείο Πρακτικά Κατ. Γ1 16.10.2020.doc (Μέγεθος: 87,2Kb)
Πρακτικά Κατ. Γ2. 22.10.20.doc 5. Πρακτικά Κατ. Γ2. 22.10.20.doc
Το αρχείο Πρακτικά Κατ. Γ2. 22.10.20.doc (Μέγεθος: 77,51Kb)
Πρακτικά Κατ. Δ1 26.10.2020.doc 6. Πρακτικά Κατ. Δ1 26.10.2020.doc
Το αρχείο Πρακτικά Κατ. Δ1 26.10.2020.doc (Μέγεθος: 85,67Kb)
Πρακτικά Κατ. Δ2 27.10.2020 (002).doc 7. Πρακτικά Κατ. Δ2 27.10.2020 (002).doc
Το αρχείο Πρακτικά Κατ. Δ2 27.10.2020 (002).doc (Μέγεθος: 102,5Kb)
Πρακτικά Κατ. Α2 29.10.2020.doc 8. Πρακτικά Κατ. Α2 29.10.2020.doc
Το αρχείο Πρακτικά Κατ. Α2 29.10.2020.doc (Μέγεθος: 35,19Kb)
12.2020.doc Πρακτικά Συμβουλίου Προσφορών Οικονομική Αξιολόγηση 21.12.2020.doc
Το αρχείο 12.2020.doc (Μέγεθος: 33,66Kb)
12 20.doc Πρακτικά Συνεδρίας ΣΠ 2.12 20.doc
Το αρχείο 12 20.doc (Μέγεθος: 32,13Kb)
Ανακοίνωση για 4 νέες Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 31,62Kb)

Smoke free Cyprus

Ergani

Διαγωνισμός 4/21

Προσωπικά Δεδομένα

Απογραφή πληθυσμού

Cyprus flight pass

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

corona virus

Διαγωνισμός Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Διαγωνισμός για την Ανάθεση με Δημόσια Σύμβαση  της Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ