Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Το Νέο Σχέδιο Ένταξης Ατόμων με Σοβαρές Αναπηρίες σε Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης καθώς και το Έργο για τη Δημιουργία Νέων Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης εγκρίθηκαν με την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.414 και ημερομηνία 27.09.2017. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» για την προγραμματική περίοδο 2017-2020.

Η πρωτοβουλία για την εφαρμογή στην Κύπρο ενός νέου έργου για τη δημιουργία νέων κατοικιών στην κοινότητα ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την συνδιοργάνωση μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες μιας ημερίδας για τη «Μετάβαση από την Ιδρυματική Φροντίδα στην Φροντίδα στην Κοινότητα», στις 27.1.2017 στη Λευκωσία. Στην ημερίδα αυτή εμπειρογνώμονες της ΕΕ παρουσίασαν στους εμπλεκόμενους φορείς της Κύπρου τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήρες Γραμμές και το Εγχειρίδιο για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών ταμείων για Μετάβαση από την Ιδρυματική Φροντίδα στη Φροντίδα στην Κοινότητα, καθώς και καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στον τομέα σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο προνοείται η λειτουργία 10 νέων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου για την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 48 ατόμων με αναπηρίες. Οι κατοικίες θα λειτουργήσουν από ανάδοχους φορείς με αναθέτουσα αρχή το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες μετά από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Τον Μάιο του 2019 προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός με αρ. ΤΚΕΑΑ 06/2018 για 10 Κατοικίες/Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού εγκρίθηκαν 7 προσφορές που αφορούν τη λειτουργία των ακόλουθων κατοικιών:


  - Τρεις κατοικίες για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία (έκαστη) στην επαρχία Λευκωσίας

  - Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Λεμεσού

  - Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Λάρνακας

  - Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Πάφου

  - Μία κατοικία για πέντε άτομα με οπτική αναπηρία στην επαρχία Λευκωσίας


Η υπογραφή των συμβάσεων με τους ανάδοχους φορείς έχει ολοκληρωθεί κατά τον Δεκέμβριο 2019 και η λειτουργία των κατοικιών αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο 2020. Προγραμματίζεται άμεσα η επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την εξεύρεση αναδόχων για δύο κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης για τέσσερα άτομα με αυτισμό (έκαστη) στην επαρχία Λεμεσού και μίας κατοικίας για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Αμμοχώστου.

Στα πλαίσια του εν λόγω Έργου συγχρηματοδοτήθηκε και η λειτουργία της κατοικίας υποστηριζόμενης διαβίωσης «Λήδρα» η οποία αφορά την αποϊδρυματοποίηση 8 ατόμων από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας και αποτελεί ειδικό έργο του ΤΚΕΑΑ. Η λειτουργία της συγκεκριμένης κατοικίας συνεχίζεται με εθνικούς πόρους και έχει προσφέρει αποκατάσταση σε ακόμη τρία άτομα, χρόνιους ασθενείς στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.


Επιπρόσθετα, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προχώρησε στην προκήρυξη νέου Διαγωνισμού για την Ανάθεση με Δημόσια Σύμβαση της δημιουργίας ακόμη 4 Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στις Επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας ή Αμμοχώστου, οι οποίες θα φιλοξενούν άτομα με αναπηρίες. Η αξιολόγηση των προσφορών για το νέο διαγωνισμό ΤΚΕΑΑ 1/2020 έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στα επισυναπτόμενα πιο κάτω.
Σχετικά Αρχεία:

6_1.pdf Flyer Νο.6_1.pdf
Το αρχείο 6_1.pdf (Μέγεθος: 1055,69Kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 293,46Kb)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 171,86Kb)
Αίτηση για Σχέδιο Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 192,76Kb)
Πρόγραμμα Συμφωνιών Ανάθεσης_Ιστοσελίδα.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 32,13Kb)
Έκθεση Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών ΤΚΕΑΑ 01_2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 226,93Kb)
12.2020.doc Πρακτικά Οικονομικής 09.12.2020.doc
Το αρχείο 12.2020.doc (Μέγεθος: 60,69Kb)
Έκθεση Αξιολόγησης ΤΚΕΑΑ 01_2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 343,2Kb)
Πρακτικο χειρισμου ΤΚΕΑΑ 01 2020-ΤΕΛΙΚΟ.doc 1. Πρακτικο χειρισμου ΤΚΕΑΑ 01 2020-ΤΕΛΙΚΟ.doc
Το αρχείο Πρακτικο χειρισμου ΤΚΕΑΑ 01 2020-ΤΕΛΙΚΟ.doc (Μέγεθος: 98,93Kb)
Πρακτικά Κατ. Β 12.10.2020.doc 2. Πρακτικά Κατ. Β 12.10.2020.doc
Το αρχείο Πρακτικά Κατ. Β 12.10.2020.doc (Μέγεθος: 113,21Kb)
Πρακτικά Κατ. Α1 14.10.2020.doc 3. Πρακτικά Κατ. Α1 14.10.2020.doc
Το αρχείο Πρακτικά Κατ. Α1 14.10.2020.doc (Μέγεθος: 94,85Kb)
Πρακτικά Κατ. Γ1 16.10.2020.doc 4. Πρακτικά Κατ. Γ1 16.10.2020.doc
Το αρχείο Πρακτικά Κατ. Γ1 16.10.2020.doc (Μέγεθος: 87,2Kb)
Πρακτικά Κατ. Γ2. 22.10.20.doc 5. Πρακτικά Κατ. Γ2. 22.10.20.doc
Το αρχείο Πρακτικά Κατ. Γ2. 22.10.20.doc (Μέγεθος: 77,51Kb)
Πρακτικά Κατ. Δ1 26.10.2020.doc 6. Πρακτικά Κατ. Δ1 26.10.2020.doc
Το αρχείο Πρακτικά Κατ. Δ1 26.10.2020.doc (Μέγεθος: 85,67Kb)
Πρακτικά Κατ. Δ2 27.10.2020 (002).doc 7. Πρακτικά Κατ. Δ2 27.10.2020 (002).doc
Το αρχείο Πρακτικά Κατ. Δ2 27.10.2020 (002).doc (Μέγεθος: 102,5Kb)
Πρακτικά Κατ. Α2 29.10.2020.doc 8. Πρακτικά Κατ. Α2 29.10.2020.doc
Το αρχείο Πρακτικά Κατ. Α2 29.10.2020.doc (Μέγεθος: 35,19Kb)
12.2020.doc Πρακτικά Συμβουλίου Προσφορών Οικονομική Αξιολόγηση 21.12.2020.doc
Το αρχείο 12.2020.doc (Μέγεθος: 33,66Kb)
12 20.doc Πρακτικά Συνεδρίας ΣΠ 2.12 20.doc
Το αρχείο 12 20.doc (Μέγεθος: 32,13Kb)
Ανακοίνωση για 4 νέες Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 31,62Kb)

Smoke free Cyprus

Προσωπικά Δεδομένα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΤΣΙΑ 
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Cyprus flight pass

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

corona virus

Διαγωνισμός για την Ανάθεση με Δημόσια Σύμβαση της Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό

Διαγωνισμός Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ασφαλές Διαδίκτυο