Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό

Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό


Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Μάιο 2019 εγκρίθηκε η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό με την αποστολή να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με διάγνωση Διαταραχών στο Φάσμα Αυτισμού, καθώς και στις οικογένειες τους. Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ολοκήρωσε το στάδιο προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους φορείς με σκοπό την ετοιμασία εγγράφων δημόσιου διαγωνισμού για την προκήρυξη ανάθεσης του έργου η οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει ολοκληρώσει Διαγωνισμό για την Ανάθεση με Δημόσια Σύμβαση της Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού παρατίθενται στα αρχεία πιο κάτω.

Σχετικά Αρχεία:

ΤΚΕΑΑ 05 20 Κέντρο Αυτισμού-ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΤΕΛΙΚΟ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 601,24Kb)
Έντυπο παραλαβής των εγγράφων.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 199,39Kb)
Συμπληρωματικό έγγραφο για το Διαγωνισμό.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 87,2Kb)
4397002_Διορθωτική Προκήρυξη(1).pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 66,07Kb)
2.pdf addendum.2.pdf
Το αρχείο 2.pdf (Μέγεθος: 558,25Kb)
Διευκρινίσεις Διαγωνισμός ΤΚΕΑΑ 5_2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 144,83Kb)
Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης ΤΚΕΑΑ 05_2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 361,56Kb)
Κατάλογος Συνημμένων.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 43,35Kb)
1.doc Συν6 29.1.doc
Το αρχείο 1.doc (Μέγεθος: 40,8Kb)
12.doc Συν8 29.12.doc
Το αρχείο 12.doc (Μέγεθος: 57,12Kb)
12.doc Συν10 11.12.doc
Το αρχείο 12.doc (Μέγεθος: 78,02Kb)
12.doc Συν11 15.12.doc
Το αρχείο 12.doc (Μέγεθος: 54,06Kb)
12.doc Συν12 28.12.doc
Το αρχείο 12.doc (Μέγεθος: 68,33Kb)
2.doc Συν13 1.2.doc
Το αρχείο 2.doc (Μέγεθος: 36,72Kb)
2β.doc Συν13 1.2β.doc
Το αρχείο 2β.doc (Μέγεθος: 36,21Kb)
2γ.doc Συν13 2.2γ.doc
Το αρχείο 2γ.doc (Μέγεθος: 37,74Kb)
2δ.doc Συν13 3.2δ.doc
Το αρχείο 2δ.doc (Μέγεθος: 37,23Kb)
2.doc Συν14 5.2.doc
Το αρχείο 2.doc (Μέγεθος: 103,01Kb)
2.doc Συν15 9.2.doc
Το αρχείο 2.doc (Μέγεθος: 99,44Kb)
2.doc Συν16 10.2.doc
Το αρχείο 2.doc (Μέγεθος: 99,95Kb)
2.doc Συν17 11.2.doc
Το αρχείο 2.doc (Μέγεθος: 128Kb)
Έκθεση Οικονομικής ΤΚΕΑΑ 05_2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 220,3Kb)
06.2021.doc Πρακτικά Οικονομικής 02.06.2021.doc
Το αρχείο 06.2021.doc (Μέγεθος: 59,16Kb)
05.2021.doc Πρακτικά Οικονομικής 26.05.2021.doc
Το αρχείο 05.2021.doc (Μέγεθος: 49,47Kb)
1 Οικονομικής.doc Συν. 1 Οικονομικής.doc
Το αρχείο 1 Οικονομικής.doc (Μέγεθος: 21,93Kb)
2 Οικονομικής.doc Συν. 2 Οικονομικής.doc
Το αρχείο 2 Οικονομικής.doc (Μέγεθος: 22,44Kb)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Προσωπικά Δεδομένα

Smoke free Cyprus

Ergani

Απογραφή πληθυσμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου
και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας  Λεμεσού

Cyprus flight pass

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

corona virus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

W3C - WCAG 2.0

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ