Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό


Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Μάιο 2019 εγκρίθηκε η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό με την αποστολή να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με διάγνωση Διαταραχών στο Φάσμα Αυτισμού, καθώς και στις οικογένειες τους. Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους φορείς με σκοπό την ετοιμασία εγγράφων δημόσιου διαγωνισμού για την προκήρυξη ανάθεσης του έργου. Το συννημένο έντυπο βρίσκεται τελευταίο στη λίστα των συννημένων εντύπων.


Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Το Νέο Σχέδιο Ένταξης Ατόμων με Σοβαρές Αναπηρίες σε Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης καθώς και το Έργο για τη Δημιουργία Νέων Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης εγκρίθηκαν με την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.414 και ημερομηνία 27.09.2017. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» για την προγραμματική περίοδο 2017-2020.

Η πρωτοβουλία για την εφαρμογή στην Κύπρο ενός νέου έργου για τη δημιουργία νέων κατοικιών στην κοινότητα ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την συνδιοργάνωση μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες μιας ημερίδας για τη «Μετάβαση από την Ιδρυματική Φροντίδα στην Φροντίδα στην Κοινότητα», στις 27.1.2017 στη Λευκωσία. Στην ημερίδα αυτή εμπειρογνώμονες της ΕΕ παρουσίασαν στους εμπλεκόμενους φορείς της Κύπρου τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήρες Γραμμές και το Εγχειρίδιο για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών ταμείων για Μετάβαση από την Ιδρυματική Φροντίδα στη Φροντίδα στην Κοινότητα, καθώς και καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στον τομέα σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο προνοείται η λειτουργία 10 νέων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου για την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 48 ατόμων με αναπηρίες. Οι κατοικίες θα λειτουργήσουν από ανάδοχους φορείς με αναθέτουσα αρχή το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες μετά από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Τον Μάιο του 2019 προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός με αρ. ΤΚΕΑΑ 06/2018 για 10 Κατοικίες/Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού εγκρίθηκαν 7 προσφορές που αφορούν τη λειτουργία των ακόλουθων κατοικιών:


    - Τρεις κατοικίες για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία (έκαστη) στην επαρχία Λευκωσίας

    - Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Λεμεσού

    - Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Λάρνακας

    - Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Πάφου

    - Μία κατοικία για πέντε άτομα με οπτική αναπηρία στην επαρχία Λευκωσίας


Η υπογραφή των συμβάσεων με τους ανάδοχους φορείς έχει ολοκληρωθεί κατά τον Δεκέμβριο 2019 και η λειτουργία των κατοικιών αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο 2020. Προγραμματίζεται άμεσα η επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την εξεύρεση αναδόχων για δύο κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης για τέσσερα άτομα με αυτισμό (έκαστη) στην επαρχία Λεμεσού και μίας κατοικίας για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Αμμοχώστου.

Στα πλαίσια του εν λόγω Έργου συγχρηματοδοτήθηκε και η λειτουργία της κατοικίας υποστηριζόμενης διαβίωσης «Λήδρα» η οποία αφορά την αποϊδρυματοποίηση 8 ατόμων από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας και αποτελεί ειδικό έργο του ΤΚΕΑΑ. Η λειτουργία της συγκεκριμένης κατοικίας συνεχίζεται με εθνικούς πόρους και έχει προσφέρει αποκατάσταση σε ακόμη τρία άτομα, χρόνιους ασθενείς στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Πιο κάτω επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έντυπα.
Σχετικά Αρχεία:

Πρόσκληση Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων για τη Δημιουργία Κέντρου Οικογενειακής Στήριξης και Παρέμβασης για τον Αυτισμό.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 111,68Kb)
6_1.pdf Flyer Νο.6_1.pdf
Το αρχείο 6_1.pdf (Μέγεθος: 1055,69Kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 293,46Kb)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 166,25Kb)
Αίτηση για Σχέδιο Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 192,76Kb)
ΤΚΕΑΑ 06 18 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Τελικό.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 567,59Kb)
Διευκρινίσεις Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 6_2018-1.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 46,95Kb)
Έκθεση Αξιολόγησης ΤΚΕΑΑ 06 18_Τελική.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 261,1Kb)
Κατάλογος Προσφορών.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 50,49Kb)
Κατάλογος Απορριπτέων Προσφορών.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 44,37Kb)
Πρόγραμμα Συμφωνιών Ανάθεσης_Ιστοσελίδα.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 32,13Kb)
7 Συν. 9 Κατοικία Α.doc 19.7 Συν. 9 Κατοικία Α.doc
Το αρχείο 7 Συν. 9 Κατοικία Α.doc (Μέγεθος: 141,26Kb)
7 Συν.11 Κατοικία Β.doc 31.7 Συν.11 Κατοικία Β.doc
Το αρχείο 7 Συν.11 Κατοικία Β.doc (Μέγεθος: 133,1Kb)
7 Συν.11 Κατοικία Β-1.doc 31.7 Συν.11 Κατοικία Β-1.doc
Το αρχείο 7 Συν.11 Κατοικία Β-1.doc (Μέγεθος: 133,1Kb)
7 Συν. 10 Κατοικία Γ και Η.doc 30.7 Συν. 10 Κατοικία Γ και Η.doc
Το αρχείο 7 Συν. 10 Κατοικία Γ και Η.doc (Μέγεθος: 146,36Kb)
8 Συν. 12 Κατοικία Δ.doc 1.8 Συν. 12 Κατοικία Δ.doc
Το αρχείο 8 Συν. 12 Κατοικία Δ.doc (Μέγεθος: 178,49Kb)
8 Συν. 13 Κατοικία Ε.doc 2.8 Συν. 13 Κατοικία Ε.doc
Το αρχείο 8 Συν. 13 Κατοικία Ε.doc (Μέγεθος: 140,75Kb)
7 Συν. 7 Κατοικία Θ και Ζ.doc 17.7 Συν. 7 Κατοικία Θ και Ζ.doc
Το αρχείο 7 Συν. 7 Κατοικία Θ και Ζ.doc (Μέγεθος: 148,4Kb)
7 Συν. 6 Κατοικίας Ι Τυφλοί.doc 15.7 Συν. 6 Κατοικίας Ι Τυφλοί.doc
Το αρχείο 7 Συν. 6 Κατοικίας Ι Τυφλοί.doc (Μέγεθος: 111,68Kb)
7 Συν. 1 Πρακτικό Χειρισμού ΤΚΕΑΑ 06 2018 - ΤΕΛΙΚΟ.doc 5.7 Συν. 1 Πρακτικό Χειρισμού ΤΚΕΑΑ 06 2018 - ΤΕΛΙΚΟ.doc
Το αρχείο 7 Συν. 1 Πρακτικό Χειρισμού ΤΚΕΑΑ 06 2018 - ΤΕΛΙΚΟ.doc (Μέγεθος: 95,87Kb)

Smoke free Cyprus

Προσωπικά Δεδομένα

Cyprus flight pass

corona virus

Διαγωνισμός Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Κέντρο Αυτισμού

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ασφαλές Διαδίκτυο