ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθεσία


Προσωπικά Δεδομένα

Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Ο περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και άλλων Υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν Άτομα με Αναπηρία Νόμος του 2006

Οι περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμοι 2000-2015

Νόμος που τροποποιεί τους Περί Αμέα Νόμους 2000 - 2015_Δελτίο Στάθμευσης

Ο Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος, Ν.146 (Ι)/2009

Ο περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμος του 1980

Ο περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμος του 2011

O περί του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Νόμος του 2000 και Τροποποιητικός Νόμος 102 (Ι) 2010

Διατάξεις του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αρ. 159

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης


_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες