Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στα Άτομα με Αναπηρίες για την Προμήθεια Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και άλλων Βοηθημάτων

Δικαιούχοι:
Άτομα με σοβαρές κινητικές, αισθητηριακές ή άλλες αναπηρίες

Παροχή:
Οικονομική βοήθεια για αγορά τεχνικών μέσων, οργάνων ή βοηθημάτων.
Σχετικά Αρχεία:

Έντυπο σύστασης για ανελκυστήρες_τελικό.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 112,7Kb)
Έντυπο σύστασης Τεχνικων Μέσων.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 95,36Kb)
20150507_Ανακοίνωση.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 31,62Kb)
ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 147,89Kb)
Νέα Αίτηση για αγορά τεχνικών μέσων.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 175,94Kb)
Ανακοίνωση - Τεχνικά Μέσα.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 23,46Kb)
Ανακοίνωση_Τροποποίηση δικαιούχων Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Αγορά Ανελκυστήρα.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 138,2Kb)
Αναφορά Θεράποντα Ιατρού_νέα.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 173,9Kb)
20201906_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΚΕΑΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 26,52Kb)
Ανακοίνωση_Τροποποίηση δικαιολογητικών για εξέταση αιτήσεων ανελκυστήρα.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 139,22Kb)
20201808_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΚΕΑΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 29,07Kb)
20200311_ΤΜ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕΥΩΝ ΑΑ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 15,39Kb)
01122020_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΚΕΑΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 29,58Kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΚΕΑΑ_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 25,96Kb)
ΤΜ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ SENSORY ROOM.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 34,17Kb)
Κατάλογος με ανώτατ ποσά ανα είδος-ΙΟΥΛΙΟΣ 2020.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 257,02Kb)

Smoke free Cyprus

Ergani

Διαγωνισμός 4/21

Προσωπικά Δεδομένα

Απογραφή πληθυσμού

Cyprus flight pass

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

corona virus

Διαγωνισμός Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Διαγωνισμός για την Ανάθεση με Δημόσια Σύμβαση  της Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ