ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Το Έργο


Λογότυπο Συστήματος Αξιολόγησης της ΑναπηρίαςΤο Έργο για την Εφαρμογή στην Κύπρο ενός Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας, υλοποιήθηκε ως έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, με συνολική δαπάνη για όλη την περίοδο υλοποίησης του, ύψους €1,8 εκ. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 30% από εθνικούς πόρους. Στα πλαίσια του ίδιου Επιχειρησιακού Προγράμματος υλοποιήθηκε και το έργο για την «Επέκταση της Εφαρμογής του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας», που εντάσσεται στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 με προϋπολογισμό για όλη την περίοδο ύψους €4,2 εκ.International Classification of Functioning, Disability and Health Logo Σχεδιασμός του έργου

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), ως το αρμόδιο Υπουργείο για το συντονισμό των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος στα άτομα με αναπηρίες, αναγνώρισε ότι η έλλειψη στην Κύπρο ενός επιστημονικού, γενικά αποδεκτού συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας, οδηγεί στην ταλαιπωρία και στη μη ποιοτική εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες από τη μια και στην έλλειψη ολοκληρωμένης εικόνας στις κρατικές υπηρεσίες από την άλλη, για τις αναγκαίες παρεμβάσεις υποστήριξης του ατόμου με αναπηρία. Για τον πιο πάνω λόγο κρίθηκε αναγκαίος ο σχεδιασμός ενός νέου συστήματος, βασισμένου στο επιστημονικό εργαλείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ΙCF (International Classification of Functioning, Disability and Health), το οποίο θα οδηγεί, μέσω της επιστημονικής αξιολόγησης, τεκμηρίωσης και ταξινόμησης της αναπηρίας και της λειτουργικότητας του ατόμου, στην πιστοποίηση των δικαιωμάτων του για παρεμβάσεις υποστήριξης του.Με την επέκταση του έργου επιτεύχθηκαν η ίδρυση και λειτουργία δύο επιπλέον Κέντρων Αξιολόγησης Αναπηρίας στη Λεμεσό και Λάρνακα. Η λειτουργία τριών Κέντρων παγκύπρια είναι αναγκαία για τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών που δεν θα αναγκάζονται να μεταβαίνουν για την αξιολόγηση τους στη Λευκωσία και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού αιτητών σε μικρότερο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να επιτευχθεί η μείωση του χρόνου αναμονής των ατόμων που αιτούνται για παροχές και υπηρεσίες του ΤΚΕΑΑ αλλά και των ατόμων που αιτούνται για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και την Επιχορήγηση Κατ’ Οίκον Φροντίδας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. Από το 2019, το Σύστημα Αξιολόγησης επεκτάθηκε με την προσθήκη νέων μηχανισμών, διαδικασιών και εντύπων που βασίζονται στη Διεθνή Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας (ICF) για την αξιολόγηση αναγκών υποστηριζόμενης διαβίωσης και την αξιολόγηση αναγκών ένταξης αποφοίτων ειδικών σχολείων στην απασχόληση.
Συνοπτικά, σήμερα πραγματοποιούνται στο Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας, 5 ειδών αξιολογήσεις :

  · Αξιολόγηση αναπηρίας

  · Αξιολόγηση αναπηρίας και φροντίδας

  · Αξιολόγηση αναπηρίας και υποστηριζόμενης διαβίωσης

  · Αξιολόγηση αναπηρίας και αναγκών ένταξης στην απασχόληση

  · Αξιολόγηση αναπηρίας και λειτουργικότητας (όπου ζητηθεί)Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να διενεργηθούν 16.000 αξιολογήσεις αναπηρίας και 3.500 αξιολογήσεις αναπηρίας και λειτουργικότητας.Οι πυλώνες προστιθέμενης αξίας του έργου

Από τα παραδοτέα αποτελέσματα του έργου, ξεχωρίζουν ως πυλώνες οι οποίοι πρόσθεσαν αξία στον τομέα της διαχείρισης της αναπηρίας στην Κύπρο:
 • Η υποδομή: Το πρώτο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας στη Λευκωσία ξεκίνησε τη λειτουργία του μέσα στο Δεκέμβριο 2013, διαθέτοντας μια σύγχρονη και προσβάσιμη υποδομή και εξοπλισμό, με γραφείο υποδοχής, δύο αίθουσες αξιολόγησης αναπηρίας και δύο αίθουσες διερεύνησης λειτουργικότητας. Το Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λεμεσού - Πάφου ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του τον Μάιο 2017, ακολουθώντας τις ίδιες προδιαγραφές. Για το Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας, συνεχίζονται οι προσπάθειες εξεύρεσης κτηρίου. Στο παρόν στάδιο η δράση του στεγάζεται στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λευκωσίας. Οι πολίτες με αναπηρία προσεγγίζουν εύκολα τα Κέντρα, σταθμεύουν με διευκολύνσεις και εξυπηρετούνται σε ένα άνετο και σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Πέρα από τη κτηριακή υποδομή, η διοικητική υποδομή προς εξυπηρέτηση του αξιολογητικού μηχανισμού, σχεδιάστηκε και οργανώθηκε με μια σειρά από διαδικασίες και έντυπα, με γνώμονα να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή, εύχρηστη, γρήγορη και αποτελεσματική για τον πολίτη.
 • Η γνώση: Το Εγχειρίδιο της Διεθνούς Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και Υγείας (ICF) αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε ένας νέος αξιολογητικός μηχανισμός. Λαμβάνοντας υπόψη τα κυπριακά δεδομένα, το πλαίσιο, τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του νέου Συστήματος Αξιολόγησης στην Κύπρο, σχεδιάστηκαν Εστιασμένα Πρωτόκολλα Αξιολόγησης για τους κύριους τύπους αναπηρίας και Ειδικά Έντυπα για τη συγκέντρωση, καταγραφή και παρουσίαση των δεδομένων κάθε αξιολόγησης. Συγγράφηκαν Οδηγοί για την εφαρμογή του νέου Συστήματος που απευθύνονται προς τους Αξιολογητές και τους κρατικούς Λειτουργούς, καθώς και Οδηγός προς κάθε ενδιαφερόμενο για το ICF. Οι οδηγοί αυτοί τυγχάνουν αναβαθμίσεων για να περιλαμβάνουν όλες τις αλλαγές που πιθανόν να προκύψουν. Ο μηχανισμός αξιολόγησης αποτελεί δυναμικό έργο και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά τη γνώση του πολίτη, συγγράφηκε Οδηγός του Πολίτη για το νέο Σύστημα και σχεδιάστηκε ενημερωτικό φυλλάδιο.
 • Η εκπαίδευση: Οι Αξιολογητές, αποτελούν το κύριο ανθρώπινο δυναμικό που παρέχει τις υπηρεσίες του για τη διενέργεια των αξιολογήσεων. Με ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι 146 Ιατροί και Επαγγελματίες Αποκατάστασης συνεργάτες του Τμήματος, εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του ICF, στη συμπλήρωση των Πρωτοκόλλων Αξιολόγησης και Ολοκληρωμένων Πορισμάτων Αξιολόγησης Αναπηρίας. Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των Αξιολογητών αποτέλεσε η εξάσκηση-στην-εργασία (on-the-job training), πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών τους. Πρόσθετα, με ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, μια μεγάλη ομάδα 31 Ιατρών και Επαγγελματιών Αποκατάστασης είναι έτοιμη να παρέχει εκπαίδευση στο νέο Σύστημα σε μελλοντικούς Αξιολογητές. Παράλληλα, για το νέο Σύστημα έτυχαν εκπαίδευσης δημόσιοι λειτουργοί και μέλη και υπάλληλοι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρίες.

Αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του νέου Συστήματος

Τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του νέου Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας και Λειτουργικότητας είναι τα ακόλουθα:


  Ø Η ολιστική αξιολόγηση, πιστοποίηση και τεκμηρίωση των αναγκών και των δυνατοτήτων κάθε ατόμου με αναπηρία και η διαπίστωση και πρόταση των καταλληλότερων για τα δεδομένα του παρεμβάσεων στήριξης του σε κάθε τομέα της ζωής του, με τη διάνοιξη νέων προοπτικών κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης του.
  Ø Η αποφυγή της ταλαιπωρίας των ατόμων με αναπηρίες μέσα από τις σημερινές πολλαπλές, χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες για την αξιολόγηση τους και η προσφορά ενός σύγχρονου, επιστημονικού, ομοιόμορφου και αξιόπιστου νέου αξιολογητικού μηχανισμού.
  Ø Η έκδοση Ολοκληρωμένου Πορίσματος Αναπηρίας για κάθε άτομο, κοινός αποδεκτό από τις κρατικές υπηρεσίες.
  Ø Η δημιουργία μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης βάσης δεδομένων σε σχέση με την κατάσταση της αναπηρίας και της λειτουργικότητας των ατόμων με αναπηρίες και η σταδιακή δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρίες στην Κύπρο
  Ø Η παροχή πληροφόρησης για αποτελεσματικότερη στόχευση και πιο ορθολογική κατανομή των κρατικών πόρων, μέσω της διαμόρφωσης των κατάλληλων πολιτικών, για την ικανοποίηση των αναγκών και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.
  Ø Η συστηματοποίηση της χρήσης του επιστημονικού εργαλείου του ICF στην Κύπρο και η ενδυνάμωση της επιστημονικής γνώσης για την αναπηρία.Σχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες