Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Ιστορικό

Η ίδρυση του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες πραγματοποιήθηκε με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2009, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 66.763 και ημερ. 6.2.2008.

Το Τμήμα λειτούργησε αρχικά με αποσπάσεις υπαλλήλων και μετακινήσεις εναλλάξιμου προσωπικού από τη Διοίκηση του Υπουργείου, την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων του Τμήματος Εργασίας και από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Για τη μόνιμη στελέχωση του Τμήματος δημιουργήθηκε 1 θέση Διευθυντή με τον Προϋπολογισμό του 2009 και 17 εξειδικευμένες θέσεις με Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό κατά το 2009.

Για την άμεση και προσωρινή στέγαση του Τμήματος ανακαινίστηκε η βόρεια πτέρυγα των κτηριακών εγκαταστάσεων του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου στην Αγλαντζιά, αξιοποιώντας το διαθέσιμο χώρο, έπιπλα και εξοπλισμό του Ινστιτούτου.

Το 2011 έγινε εφικτή η μετακόμιση του Τμήματος, από τις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΑΤΙ όπου είχε στεγαστεί προσωρινά για δυόμισι χρόνια, σε νέα ενοικιαζόμενα κτήρια στα Λατσιά, με πλήρη πρόσβαση στα άτομα με αναπηρίες και με υποδομή για την αξιοπρεπή, άνετη και αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους. Τα νέα κτήρια του Τμήματος παρέχουν τη δυνατότητα για λειτουργία του νέου Κέντρου Αξιολόγησης Αναπηρίας Λευκωσίας, αλλά και εύκολη πρόσβαση σε πολίτες από άλλες πόλεις, αφού το Τμήμα δεν διαθέτει Επαρχιακά Γραφεία.

Η πλήρωση των θέσεων του Τμήματος ολοκληρώθηκε για τη θέση του Διευθυντή, του Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, καθώς και έξι Λειτουργών Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Κλ. Α8-Α10-Α11, ενώ για δύο θέσεις Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Α΄ και οκτώ θέσεις Βοηθού Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης οι διαδικασίες πλήρωσης βρίσκονται σε αναμονή, λόγω της αναστολής πλήρωσης κενών θέσεων.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

katoikies

Διαγωνισμος για Αγορά Υπηρεσιών Ψυχολόγων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Σχέδια για παροχή χορηγίας σε οργανώσεις για προγράμματα κατάρτισης ατόμων με αναπηρίες και για προγράμματα κατάρτισης επαγγελματιών για την αναπηρία

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

W3C - WCAG 2.0

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ