Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας ΚΑΑ Λευκωσίας


Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λευκωσίας. (Αρ. Διαγωνισμού: ΤΚΕΑΑ 06/2022). Ο συνολικός προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι €12.500, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συνημμένα πιο κάτω βρίσκονται οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές (Έντυπο 1), καθώς και υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς (Έντυπο 2).

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο λιγότερες ή περισσότερες ώρες παροχής υπηρεσιών έως και 10%, εφόσον αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών της. Ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο για όσες ώρες θα παρέχει υπηρεσίες.

Παρακαλούμε όπως, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για συμμετοχή, υποβάλετε την προσφορά σας το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00, στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 67, 2220, Λατσιά (ισόγειο) ή όπως αποσταλούν στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΝΤΥΠΟ 1.dococx ΕΝΤΥΠΟ 2.docx


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 09/2022

Προσωπικά Δεδομένα

Smoke free Cyprus

Ergani

Απογραφή πληθυσμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου
και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας  Λεμεσού

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ΚΑΑ Λευκωσίας

Cyprus flight pass

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

corona virus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

W3C - WCAG 2.0

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ