Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ENHMEΡΩΣΗ ΚΩΦΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σύμφωνα με τα κριτήρια επιχορήγησης της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, που έχουν συμφωνηθεί στις 27.07.2017 μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου, όλα τα κωφά άτομα, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη ή όχι κάποιας οργάνωσης, έχουν δικαίωμα επιχορήγησης για διερμηνεία. Τον ορισμό του «κωφού ατόμου» τον ορίζει ο νόμος, Ν.66 (Ι)/2006.

Σκοπός της παροχής διερμηνέων νοηματικής γλώσσας είναι η εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων σε δημόσιες υπηρεσίες ή για ιδιωτικές υποθέσεις, αλλά όχι η διερμηνεία διδασκαλίας για μαθητές και φοιτητές.

Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνονται όλα τα κωφά άτομα ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έχει αναρτηθεί ο νέος εγκεκριμένος κατάλογος Διερμηνέων Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, από τον οποίο τα κωφά άτομα έχουν δικαίωμα για την επιλογή διερμηνέα. Στην περίπτωση που δεν ζητείται συγκεκριμένος διερμηνέας, η Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου επιλέγει όποιον είναι διαθέσιμος. Νοείται ότι αποκλείεται διερμηνέας ο οποίος είναι συγγενής με το εξυπηρετούμενο άτομο.

Για να δείτε τον κατάλογο πατείστε στο πιο κάτω link :

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd22_gr/dsipd22_gr?OpenDocument
ΤΚΕΑΑ 03/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 02/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου
και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας  Λεμεσού

Προσωπικά Δεδομένα

Smoke free Cyprus

Ergani

Απογραφή πληθυσμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Cyprus flight pass

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

corona virus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

W3C - WCAG 2.0