Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Στα πλαίσια της πολιτικής της Κυβέρνησης και των προτάσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την δημιουργία νέων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης όπου τα άτομα με αναπηρίες θα απολαμβάνουν μια ασφαλή, αξιοπρεπή και ποιοτική διαβίωση με τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης τους στην φροντίδα, επικοινωνία, ψυχαγωγία, ανάπτυξη δεξιοτήτων, κοινωνικοποίηση, ανακοινώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση δημόσιου διαγωνισμού και η ανάθεση σε αναδόχους της δημιουργίας ακόμα τεσσάρων κατοικιών, πέραν των επτά που έχουν ήδη λειτουργήσει από το 2020.

Έχουν υπογραφεί την Παρασκευή 26.2.2021 από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμβάσεις για τη δημιουργία δύο κατοικιών, μίας για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στη Λάρνακα και μίας για τέσσερα άτομα με αυτισμό στη Λεμεσό, καθώς και για τη δημιουργία δύο κατοικιών, μίας για δύο άτομα με αυτισμό και ακόμα μίας για δύο άτομα με αυτισμό στη Λεμεσό.

Το έργο της «Δημιουργίας Κατοικιών/Προγραμμάτων Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχει ήδη εγκριθεί για περαιτέρω επέκταση στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, εξυπηρετώντας τα δικαιώματα μιας από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word Ανακοίνωση για 4 νέες Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.doc


ΤΚΕΑΑ 03/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 02/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου
και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας  Λεμεσού

Προσωπικά Δεδομένα

Smoke free Cyprus

Ergani

Απογραφή πληθυσμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Cyprus flight pass

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

corona virus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

W3C - WCAG 2.0

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ