Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΚΕΑΑ 06/2018


Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διενεργεί Διαγωνισμό για την Ανάθεση με Δημόσια Σύμβαση της δημιουργίας 10 Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης οι οποίες θα φιλοξενούν άτομα με αναπηρίες.

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η δημιουργία 10 Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου οι οποίες θα φιλοξενούν άτομα με αναπηρίες στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Δημιουργία Κατοικιών / Προγραμμάτων Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» . Οι επτά κατοικίες αφορούν υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με νοητική αναπηρία, οι δύο κατοικίες αφορούν υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αυτισμό και η μια κατοικία αφορά υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με οπτική αναπηρία.

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά για τη λειτουργία μίας ή περισσότερων Κατοικιών. Η κάθε προσφορά θα θεωρείται μοναδική και θα αξιολογείται χωριστά.

Η προσφορά υποβάλλεται είτε απευθείας στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη διεύθυνση Λεωφόρος Βύρωνος 7, Ισόγειο, 1463 Λευκωσία ή αποστέλλεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, να παραληφθεί μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΤΚΕΑΑ www.mlsi.gov.cy/dsid. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Μαρία Τουμάζου, Λειτουργό Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, στο τηλέφωνο 22815041 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο vfragkaki@dsid.mlsi.gov.cy.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word ΤΚΕΑΑ 06 18 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Τελικό.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word Έντυπο παραλαβής των εγγράφων.doc


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 10 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

W3C - WCAG 2.0

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ