Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥΤο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήριο στη Λάρνακα, εμβαδού 350 τ.μ. περίπου σε ισόγειο προς χρήση για γραφειακούς χώρους συν 120 τ.μ. περίπου σε ισόγειο ή μεσοπάτωμα προς χρήση για βοηθητικούς χώρους, για τη στέγαση του Κέντρου Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας, για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων χρόνων και με δικαίωμα ανανέωσης. Το κτήριο πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση εντός του πρώτου εξαμήνου 2019.

Απαιτήσεις σε σχέση με το κτήριο:
1. Το κτήριο πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις απαιτούμενες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας άδειες για στέγαση γραφείων περιλαμβανομένου του Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης από την αρμόδια αρχή.
2. Το κτήριο να έχει εύκολη πρόσβαση, από το σύνολο της πόλης και της Επαρχίας Λάρνακας καθώς και της Επαρχίας Αμμοχώστου.
3. Όλοι οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι του κτηρίου θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, διακίνησης και διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία γραφειακών χώρων, συμπεριλαμβανομένων συστήματος κλιματισμού, υποδομής για δομημένη καλωδίωση (structured cabling) για σκοπούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ή να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιας καλωδίωσης σε όλους τους εργασιακούς χώρους, συστήματος πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης και συστήματος συναγερμού.
5. Το κτήριο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 6 χώρους στάθμευσης για τις ανάγκες του προσωπικού, καθώς και τουλάχιστον 4 χώρους στάθμευσης για το κοινό, εκ των οποίων οι 2 να είναι κατάλληλα μπλε σηματοδοτημένοι για αυτοκίνητα με Δελτίο Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες.
6. Το κτήριο θα ελεγχθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, την Αστυνομία, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία ώστε να πληροί τις αναγκαίες απαιτήσεις στέγασης κρατικών υπηρεσιών, καθώς και από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για το ύψους του αιτούμενου ενοικίου.
7. Όλες οι απαιτούμενες διαρρυθμίσεις στο κτήριο για προσαρμογή του ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Αξιολόγησης Αναπηρίας θα πρέπει να διεκπεραιωθούν από τον ιδιοκτήτη.

Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα:
1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
2. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων / όψεων και τομών του κτηρίου
3. Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης όλων των χώρων, τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση
4. Τοπογραφικό Σχέδιο, στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση του κτηρίου
5. Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης
6. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
7. Ενυπόγραφη Δέσμευση / Δήλωση από ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτες αν το κτήριο έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη, για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτηρίου

Στη δήλωση πρέπει να αναφερθεί το προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο (€/τ.μ.) με την παρούσα κατάσταση του κτηρίου, καθώς και το μηνιαίο κόστος κοινοχρήστων. Αφού ο ιδιοκτήτης ενημερωθεί για τις απαιτούμενες διαρρυθμίσεις του κτηρίου και λάβει υπόψη το κόστος διεκπεραίωσης τους, θα προτείνει το ανάλογο αυξημένο μηνιαίο ενοίκιο το οποίο θα εξεταστεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.
Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στη Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Δήλωση Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Κτηρίου στη Λάρνακα» και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Τμήματος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ αρ. 67, Λατσιά, το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη του Κέντρου Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας, κυρία Φωτούλα Φιλίππου, στο τηλέφωνο 22815118.
Το έργο «Επέκταση του Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας και Λειτουργικότητας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία


Σχετικά Αρχεία:
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑ.docx


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 10 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

W3C - WCAG 2.0

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ