Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)Δικαίωμα Πρόσβασης, Διόρθωσης και ΔιαγραφήςΤα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης τους σε δεδομένα που τους αφορούν στο ΙΜΙ, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και της διαγραφής δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εδώ υπάρχουν τα Κύρια Έγγραφα για την προστασία των δεδομένων στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Σχετικά Αρχεία:

IMI regulation.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 931,81Kb)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 35,19Kb)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 36,74Kb)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 49,71Kb)

No documents found


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

22803100

Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονική Αίτηση Μεσολάβησης

Πίνακας Ετήσιας Μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Όροι Απασχόλησης Αποσπασμένων Εργαζόμενων - Posted Workers Working Conditions

CyprusFlightPass

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Eurofound

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

eProqurement

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΣ)